Tukea harrastamisen kustannuksiin

Tukirahaston tarina

Nurmijärven Jalkapalloseuralle perustettiin vuonna 2015 tukirahasto Lammin Säästöpankilta saadun lahjoituksen turvin. Rahaston tarkoituksena on tarjota harrastustukea niille lapsille,  joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Rahastosta on sittemmin myönnetty vuosina 2016 ja 2017 yhteensä kymmenen 200-400€ suuruista stipendiä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Tsemppi-henkeä elämään

Vuonna 2016 Rakennusliike Ripatin veljekset Kimmo ja Timo lahjoittivat varoja NJS tukirahastoon ajatuksenaan tukea lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. ”On tärkeää, että lapset ja nuoret voivat löytää itselleen merkityksellisen harrastuksen ja siten saada tsemppi-henkeä elämäänsä.”

Harrastustoiminta tarjoaa iloa ja onnistumisen kokemuksia: lapsen tai nuoren itsetunto kasvaa ja ystäväverkosto lujittuu. Kenenkään ei tulisi olla pakotettuja luopumaan harrastuksesta kiristyneen talouden takia. Ripatit haastavat muitakin paikallisia yrityksiä ja yksityisiä toimijoita tukemaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia yhteiskuntavastuullisen toiminnan kautta.

Tuen hakeminen kaudella 2017-2018

NJS tukirahastosta on mahdollista hakea tukea lapsen harrastuskustannuksiin myös kaudella 2017-2018. Tuen hakuaika kestää 10.12.2017 asti ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä joulukuun aikana.

Seura voi ottaa rahastoon yksityisiltä ja yhteisöiltä vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot. 

Lisätietoja http://www.njs.fi/seura/maksut/pienituloisten-perheiden-tuki/ tai puheenjohtaja@njs.fi.