NJS – Seuratiedote koronaviruspandemian aiheuttamaan kriisiin liittyen, 27.3.2020

 In Etusivu, NJS

Sisältö: 1. Tilannekatsaus, 2. Maksutoiminnot huhti- ja toukokuussa, 3. Muut asiat

Hyvä NJS – perheen jäsen, pelaaja tai pelaajan huoltaja

Seura on juuri niin suuri ja vahva, kuin sen jäsenet ovat.

Elämme todella poikkeuksellista aikaa koko maailmassa ja tämä aika vaatii mieltä kaikilta voimavaroja ja ponnisteluja niin omissa yksityisissä elämissämme kuin toiminnassa meidän yhteisen seuran tulevaisuuden eteen. Koronavirus pandemia on keskeyttänyt seuran ja koko maailman jalkapallotoiminnan toistaiseksi. Seuraamme tiivisti Suomen hallituksen, Suomen Palloliiton ja THL- ohjeita ja suosituksia. Tämä tiedote sisältää informaation seuran toimintamaksuihin sekä muihin tukemismahdollisuuksiin liittyen, koskien huhtikuun ja toukokuun tilannetta. 

NJS on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen seura, jonka keskeisenä tulonlähteenä ovat jäsenmaksut, toimintamaksut, yhteystyökumppanuudet sekä turnaus- ja minariturnaus tuotot. Nyt nämä kaikki ovat samanaikaisesti vaakalaudalla, saattaen seuran täysin kestämättömään tilanteeseen. Seuralla ei ole mittavaa varallisuutta tai suuria summia tileillä, vaan toiminta pyörii vain ja ainoastaan seuran jäseniä, eli meitä jokaista varten. Tulot on mitoitettu kattamaan toiminnan kulut.

Tulipalossa ensin sammutetaan ja pelastetaan, ja sen jälkeen on aika etsiä syyt ja tehdä jälkitoimet, mutta ensin pitää sammuttaa se tulipalo…

  1. Tilannekatsaus

Olemme tilanteessa, jonka kestossa kenelläkään ei ole tietoa. Kausi tullaan toivottavasti pelaamaan edes osittaisesti lyhempänä ja toivomme tietysti, että toiminta palautuu mahdollisimman nopeasti normaaliksi heti karanteenajan jälkeen. Siksi meidän tulee turvata seuran hallinnon, urheilutoiminnan ja olosuhteiden ylläpidon toimintaedellytykset.

Harrastamisen kuukausitasolla syntyvät kustannukset ovat jaettu kahteentoista tasaerään riippumatta, milloin kuluerä tulee joukkueelle tai seuralle maksettavaksi. Vastuu seuran kustannusten kattamisesta on yhteisesti seuran jäsenillä ja heidän huoltajillaan. Kun kustannuksia leikkaavat toimet alkavat vaikuttamaan, voidaan vastuitakin keventää. 

Seura on tehnyt selvitykset taloudellisesta tilanteestaan ja karsinut kaikki mahdolliset kulut, ongelmallista on että myös kaikki kulujen laskuttajat ovat täsmälleen samassa tilanteessa. Sopeuttamistoimina seura mm. lainaa varoja hallilta, hakee myönnettyihin tukiin ennakkomaksatuksia, on pyytänyt useiden laskujen eräpäiviin siirtoja vähintään heinäkuulle ja tulee lomauttamaan kaikki seuran eri toiminnoissa työskentelevät 29 erilaisia työmääriä tekevää työntekijäänsä, mukaan lukien seuran 7 kokoaikaista työntekijää. Seuran elintoimintoja ja hallintoa pidetään lomautusten ajan toiminnassa 0,75 henkilötyöpanoksella, seurakoordinaattorin ja toiminnanjohtajan lomautustason ollessa 50%. 

Lomautus alkaa 1.4.2020 lähtien, joista 7 on päätoimista seuran työntekijää ja määräaikaisten työntekijöiden palkanmaksu tullaan keskeyttämään samaisena päivänä. Näiden sopeuttamistoimien lisäksi seuralle jää pakollisia kuluja, jotka tulevat siitä, että mm. toimiston vuokra, sähköt, toiminnanohjausjärjestelmien kk-maksut, tilitoimistokulut ja muut pakolliset kulut pyörivät vaikka urheilutoiminta on keskeytettynä. Lisäksi useissa seuralle saapuvissa laskuissa on viivettä siten, että nyt maksamme vielä jälkijättöisesti alkuvuoden saapuvia kululaskuja. Nämä ovat siis juuri niitä maksuja mitä olisi normaalioloissa maksettu mm. maalis-huhtikuun turnaustuotoilla, joita nyt ei saada, ainakaan ennen kuin toiminta alkaa normalisoitua ja niitä voidaan taas järjestää. Tämäkin vaatii koko seuralta valtavan ponnistuksen, kunhan toiminta taas saadaan joskus käyntiin.

  1. Maksutoiminnot huhti- ja toukokuussa

Nyt on siis kaikki kivet käännetty mitä tällä hetkellä voidaan ja vaikutus maksuihin huhti- ja toukokuussa on seuraava:

-Seura ei peri joukkueilta mitään valmennusmaksuja huhtikuussa eikä toukokuussa

-Seura ei peri mitään olosuhteisiin liittyviä maksuja joukkueilta huhtikuussa eikä toukokuussa

Seuran pakollisten kulujen kattamiseksi ja tulevaisuuden varmistamiseksi seura perii ikäkausi- ja aikuisjoukkueilta 30€/pelaaja huhtikuussa ja 30€/pelaaja toukokuussa.

Näiden maksujen kautta seura pyrkii saamaan kasaan n. 25% kahden kuukauden aikana tarvittavasta talouspaketista. Toinen 25% muodostuu toteutettavien lomautusten kautta ja noin puolet säästöistä muodostuu erilaisista lyhennysvapaista ja maksusiirroista (nämä kaikki on siis kuitenkin meillä edessä jatkossa hoidettaviksi, kunhan kriisistä ensin selvitään yli, tähänkin pitää varautua). 

– Joukkue saattaa periä jäseniltään muita juoksevia/taantuvia kuluja huhti-toukokuulta seuratukimaksun lisäksi (joukkueen taloustilanne on myös turvattava)

-Nappulajoukkueilta sekä kaikilta seuran toimihenkilöiltä seura perii vapaaehtoisen, mutta erittäin toivottavan seuratukimaksun, suuruudeltaan 20€/henkilö huhtikuussa ja 20€/henkilö toukokuussa.

Nämä siksi vapaaehtoisina, että käytännössä kaikkiin seuran toimihenkilöihin kohdistuu jo edellä mainittu 30€ seuratukimaksu, joten olisi kohtuutonta periä lisäksi pakollisena maksua vapaaehtoisena tärkeän panoksensa jo seuran eteen tekeviltä vapaaehtoisilta toimihenkilöiltä.

-Muita mahdollisia tukikeinoja seuran pitämiseksi pystyssä on mm. kausikorttien ja fanituotteiden hankkiminen sekä Palokärkisydän -tukitauluun osallistuminen. Näistä saa lisätietoa sähköpostitse osoitteesta toimiso@njs.fi.

  1.  Muut asiat

Klaukkalan tekonurmi on suljettu toistaiseksi kunnan päätöksellä 27.3.2020 alkaen.

Sellaista vaihtoehtoa että toiminta vai keskeytyy ja kukaan ei maksa mitään joko maksuina tai tulonmenetyksinä ei valitettavasti ole. Jos vain odotamme kriisin ratkeamista, kantamatta jokainen jotain osuutta yhteiseen kasaan, meillä ei ole enää seuraa mihin palata.

Toiminnasta irtisanoutuminen on mahdollista normaalien peruutusehtojen puitteissa eli 1 kk:n irtisanomisajalla. Pyydämme, erityisen hartaasti, tässä haastavassa tilanteessa seuran jäseniltä malttia ja suurta palokärkisydäntä jäämällä mukaan toimintaan, jotta edellytykset seuran toiminnan tulevaisuuteen ja työpaikat säilyisivät. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä emme pysty rakentamaan minkäänlaista suurempaa puskurirahastoa, emmekä tällaista tilannetta luonnollisesti pystyneet millään muutenkaan ennakoimaan. 

Kiitos kaikille jo tässä vaiheessa tuesta ja toiminnasta seuramme hyväksi. Kiitos kuulu kaikille teille pelaajille ja heidän vanhemmilleen sekä teille, jotka vapaehtoisesti joukkueissa toimitte toimihenkilöinä, valmentajina tai palkattuna työntekijänä. Toivottavasti pysytte terveinä ja olette mukana käynnistämässä ja rakentamassa seuraan toimintaa uudelleen tämän koronakaranteenin jälkeen. 

Tehdään tämä puristus yhdessä, jotta meillä kaikilla on seura johon palata myös kriisin jälkeen.

Tästä selvitään vielä –yhdessä!

Recent Posts