Rekisteriseloste

Johdanto

Jäsenrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä seuran kotisivuilla. Nurmijärven Jalkapalloseura käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Seuran toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan jäseniltä itseltään tai heidän huoltajiltaan.

 

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n rekisteriseloste

Laadittu 25.10.2015

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

  1. Rekisterinpitäjä

Nurmijärven Jalkapalloseura ry

Y-tunnus 1528457-9

Järvihaantie 4

01800 Klaukkala

email: toimisto@njs.fi

 

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pj Markku Siivonen

email: markku.siivonen@kolumbus.fi

puh: 0400-455292

 

  1. Rekisterin nimi

Nurmijärven Jalkapalloseuran jäsenrekisteri ja ilmoittautumispalvelu, toiminnanohjausjärjestelmä MyClub

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteriin kootaan yhdistyksen jäsenten tiedot. Toimiva sähköpostiosoite on edellytys rekisteriin kirjautumiselle. Rekisterissä olevia tietoja käytetään rekisterin ylläpitoon, jäsensuhteiden hoitoon, tiedottamiseen ja laskutukseen sekä ilmoittautumiseen seuran ryhmiin ja toimintaan. Sähköpostiosoitteita, muita yhteystietoja ja henkilökohtaisia tietoja ei näytetä julkisesti yhteisössä. Osa tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

 

  1. Jäsenrekisterin pakollinen tietosisältö

Nimi

Henkilötunnus

Sukupuoli

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Alaikäisen jäsenen kohdalla lisäksi:

Huoltajan nimi

Huoltajan puhelinnumero

Huoltajan sähköpostiosoite

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu Nurmijärven Jalkapalloseuran jäseniksi liittyneiltä henkilöiltä tai heidän huoltajiltaan.

 

  1. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

  1. Jäsenrekisteriin rekisteröidyn tarkastusoikeus

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

  1. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

 

Nurmijärvi 25.10.2015

Nurmijärven Jalkapalloseura ry