Seuran toimintamalli

Tämän toimintamallin tavoitteena on kuvata, miten joukkueet ja seuraorganisaatio toimivat, jotta ne muodostaisivat yhtenäisen tavoitteiden mukaisesti toimivan urheiluseuran.

Seuran tarkoitus

Nurmijärven Jalkapalloseuran (NJS) tarkoituksena on tarjota mahdollisuus jalkapallon harrastamiselle kilpa- ja harrastetasoilla Nurmijärven kunnan alueella.

NJS tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa, kehittyä pelaajana sekä yksilönä omista lähtökohdistaan käsin joko harrastus- tai kilpailutoiminnan parissa. NJS haluaa olla ”Nurmijärven merkittävin liikuttaja”.

Lasten ja nuorten urheilun keskeisin tavoite on tarjota heille myönteinen kasvuympäristö urheilun ja liikunnan parissa. Onnistuneessa urheilutoiminnassa voimme antaa kaikille, riippumatta aikaisemmista kokemuksista tai taidoista, virikkeitä monipuoliseen liikuntaan, liikeharjoitteluun, sosiaaliseen yhteistoimintaan ja hyvään henkilökohtaiseen kehitykseen.

Pelaamisen lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuksia toimia jalkapallon parissa mm. erilaissa organisaation vastuutehtävissä, pelinohjaajana sekä tuomarina, valmentajana, joukkueenjohtajana, huoltajana tai muina joukkueen vastuuhenkilönä sekä tärkeinä tukijoukkoina.

Pelaajan näkökulmasta toiminnan keskiössä ovat INNOSTUS, OPPIMINEN ja ONNISTUMINEN.

Joukkueiden ja seuran näkökulmasta tekemisen keskiössä ovat seuraavat asiat

  • NJS on jalkapalloseura, jossa kaikilla on mahdollisuus harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan
  • Olemme kasvattajaseura, joka kehittää toimintaansa kohti parempaa pelaajapolun hallintaa

Joukkueiden vastuuhenkilöt sitoutuvat suunnittelemaan joukkueen toimintaa sekä harjoittelemaan ja kilpailuttamaan joukkueensa pelaajia seuran linjan mukaisesti.

NJS on Suomen Palloliiton ja Palloliiton Uudenmaan piirin jäsen ja sen joukkueet ovat velvollisia noudattamaan Suomen Palloliiton, Palloliiton Uudenmaan piirin sekä seuran sääntöjä, suosituksia ja toimintamallia. Seura noudattaa toiminnassaan Kaikki Pelaa -mallia sekä Palloliiton Nuorisotoiminta- linjaa.

Organisaatio ja seuran jäsenet

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on ylin päättävä elin. Seuralla on hallitus eli johtokunta (1+8 jäsentä), joka koostuu vuosikokouksessa valituista vastuuhenkilöistä ja puheenjohtajasta, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Esityksiä hallitukselle valmistelevat valiokunnat. Hallituksen jäsenet toimivat valiokuntien vastuuhenkilöinä ja koollekutsujina. Kustakin ikäkausiryhmästä tulee olla edustaja

jossain valiokunnassa. Lisäksi toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö osallistuvat hallituksen työskentelyyn ilman äänioikeutta.

Seuran joukkueista muodostuu joukkueiden kokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa johtokunnan puheenjohtajan tai ai vähintään kolmen eri ikäkauden joukkueenjohtajan aloitteesta. Kokouksessa jokaisella joukkueella on yksi edustaja, joka on joukkueenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Joukkueiden kokouksen tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua seurajohdon ja joukkueiden välillä sekä edistää joukkueiden vaikutusmahdollisuuksia seuran päätöksentekoon.

Seuran hallitus hyväksyy kokouksessaan uudet jäsenet. Alle 15-vuotiaan osalta jäsenrekisteriin tulee jommankumman huoltajan nimi, joka on edellytys jäsenyyden hakemiseen.

Seuran hallitus päättää toimihenkilöiden esim. toiminnanjohtajan, valmennus- ja junioripäällikön sekä muiden tarvittavien henkilöiden palkkaamisesta. Toiminnanjohtajan päätehtävänä on hallituksen asettamien tavoitteiden ja tehtävien hoitaminen, seuran edustaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa. Valmennuspäällikön päätehtävänä on toimia erityisesti vastuuvalmentajien tukijana, kehittää ja organisoida seuran valmennus- ja turnaustoimintaa sekä toimia linkkinä ikäluokkien vastuuvalmentajien ja seuran

hallituksen välillä. Seuran toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden edellytetään liittyvän seuran jäseniksi.

Seuran voimassa olevan organisaatiokaavion löydät TÄÄLTÄ.

Seuran talous

Tilikausi on kalenterivuosi. Seuran talous koostuu varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista, varainhankinnasta ja avustuksista. Seura avustaa vuosittain sovitun budjetin mukaisesti ikäkausiryhmiä turnaus-, valmennus-, koulutus-, leiri- yms. maksuissa.

Seura päättää vuosikokouksessaan seuralle maksettavan jäsen- ja toimintamaksun suuruudet. Pelaajakohtaiset kausimaksut määräytyvät valmennus- ja olosuhdekustannusten perusteella.

Seuran taloutta hoidetaan ja seurataan ProCountor- taloushallinto-ohjelmalla. Joukkueet vastaavat omasta taloudestaan ja varainhankinnasta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Joukkueet tekevät tiliöinnit suoraan ProCountor taloushallinto-ohjelmaan ja lähettävät tositteet kirjanpitäjälle sähköpostitse (kirjanpito@njs.fi )

Tiedotus ja viestintä

Seuran asioista tiedottaminen on ajankohtaista, säännöllistä sekä kohdennettua. Tiedotus jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Tiedottamisesta laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma. Koko seuraa koskeva tiedotus on aina seuran tiedottajan laatimaa ja puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan hyväksymää.

Ilmoitukset ja tiedotteet laaditaan seuran omalle tiedotepohjalle yhdenmukaisuuden ja näkyvyyden vuoksi. Ulkoisen tiedottamisen välineitä ovat kotisivut, sekä paikallislehti, jossa on säännöllisesti tietoa toiminnasta mm. ottelut, tulokset ja tapahtumat. Sisäinen tiedotus toteutetaan kotisivujen lisäksi sähköisesti jäsentiedotteen muodossa. Lisäksi tiedonjakoa varten on käytössä eri
sidosryhmien sähköpostin postituslistat mm. valmentajat, joukkueenjohtajat ja valiokunnat. Joukkueilla on myös omat sivut seuran sivustoilla.

Erotuomaritoiminta

Paikallisen erotuomarikerhon (Kujek) kanssa tehdään yhteistyötä sekä kannustetaan aktiivisen pelaamisen lopettaneita junioreita sekä myös aikuisia yhtenä seuratoiminnan mahdollisuutena pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutuksiin.

Harjoitusolosuhteet

Koko ikäkausi harjoittelee pääosin yhtäaikaa yhdessä paikassa.

Jotta pelaajien ja vanhempien kulkeminen olisi tasapuolista ja kohtuuden rajoissa, ikäkauden harjoitukset jaetaan olosuhteiden puitteissa tasaisesti taajamien kesken. Poikkeuksena tietysti tilanne, ettei jostain taajamasta ole lainkaan pelaajia. Samaa käytäntöä noudatetaan sekä tytöissä että pojissa. Tällä mallilla pyritään lisäämään koko joukkueena toimimista heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Käytäntö on osoittanut, että myöhemmin sen opettelu on vaikeampaa.

Seura hakee keskitetysti harjoitusvuorot niin kesä- kuin talvikaudelle sekä jakaa saamansa vuorot joukkueille kunkin seuran toimintamallin ja ikäryhmän tarpeiden mukaan. Jokaisen joukkueen ikäryhmävastaava tai joukkueenjohtaja toimittaa toiveensa olosuhdevaliokunnalle keskitettyä anomusta varten sovittuun päivämäärään mennessä.

Varusteet

Kaikilla joukkueilla tulee olla yhtenäiset peliasut. Peliasuun kuuluvat sinimusta paita, musta housut ja tummansiniset sukat. Kakkospelipaidan väri on keltainen. Joukkueet/pelaajat hankkivat pelipaidat, jotka ovat täten pelaajan omaisuutta (pl. nappulat F4-F7).

Seura tekee sopimuksen varustetoimittajan kanssa ja määrittelee muun yhteisesti sovitun varustevalikoiman. Seura julkaisee voimassa olevan varusteluettelon ja niiden hinnat WWW-sivuillaan. Joukkueiden (pelaajien) tulee tehdä joukkueen sisällä sovittavat varustehankinnat seuran varustevalikoiman tuotteista. Mikäli joukkue päättää hankkia yhteinäistä varustusta, jonka tyyppistä tuotetta (tai lähelle) ei löydy seuran varustevalikoimasta (esim. hiekkahousut), voivat tiedustella ratkaisua asiaan seuran varustevastevastaavalta tai hankkia varusteet itse (tällöin ei tarvitse pitää kiinni sopimuksen merkistä).

Joukkueet rahoittavat varusteet joko rahoittavat itse hankkimansa varusteet joko keräämällä rahat pelaajien vanhemmilta tai muuten kerätyillä varoilla.

Seura voi tehdä sopimuksia, joiden perusteella kaikkien pelipaitoihin painetaan mainos tms. Myös joukkueet voivat hankkia mainoksia pelipaitoihin tai muihin varusteisiin, kunhan se ei kilpaile seuran hankkimien mainosten kanssa. Seuran logoa ei saa laittaa mahdollisesti muuta kautta hankittuihin varusteisiin ilman johtokunnan lupaa.