Pienituloisten perheiden tuki

NJS tukirahaston säännöt 

 1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on Nurmijärven Jalkapalloseuran tukirahasto

 1. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto ja sen säännöt on perustettu syksyllä 2015 Lammin Säästöpankin tekemällä lahjoituksella ja muilla perustamisvaiheessa lahjoitetuilla varoilla.

Rahasto on osa Nurmijärven Jalkapalloseura ry–yhdistystä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee rahaston johtoryhmän.

Seura voi ottaa rahastoon yksityisiltä ja yhteisöiltä vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan haluttaessa kerätä rahaa myös keräyksin, jotka vaativat rahankeräysluvan.

 1. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea NJS seurayhteisön yhteiskuntavastuullista toimintaa sekä vähävaraisista perheistä tulevia pelaajia harrastuksessaan.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä pelaajille tai yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Rahaston johtoryhmä määrittelee vuosittain stipendin jakoperusteet, jotka voivat olla mm seuraavat:

 • pelaajan sosioekonominen tausta
 • pelaajan menestys ja sitoutuneisuus
 • yhteiskuntavastuullinen toiminta

Stipendit ovat kooltaan 50, 100, 200 euroa tai muu rahaston johtoryhmän päättämä määrä pelaajaa kohti vuodessa. Jaettavat stipendit hyväksytään vuosittain rahaston johtoryhmän toimesta. Pelaajien stipendit maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin.

 1. Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, jona toimii seuran työvaliokunta

Seuran taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta.

Rahaston johtoryhmä

TUEN HAKEMINEN 2017-2018

Nurmijärven Jalkapalloseuran tukirahastosta myönnetään tukea perheille, joilla on vaikeuksia suoriutua seuran joukkue- ja harjoitusmaksuista.

Tukea on mahdollista anoa tulevalle kaudelle (2017–2018) seuraavasti:

  • Nappulat                   50 € / pelaaja
  • F-juniorit                  100 € / pelaaja
  • E-juniorit                  200 € / pelaaja
  • D-juniorit                 300 € / pelaaja
 • C-juniorit                  400 € / pelaaja

Tuki maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi joukkue- ja harjoitusmaksuihin.

Varsinainen hakuaika: 10.11- 10.12.2017. Hakuajan päätyttyä rahaston johtoryhmä päättää, tuen saajista. Tieto tuesta ilmoitetaan saajille joulukuussa 2017.

Tuen hakeminen hakuajan ulkopuolella. Tukea voi tapauskohtaisesti hakea myös hakuajan ulkopuolella hakijan ja joukkueen yhteisellä päätöksellä.

Lisätietoja: puheenjohtaja@njs.fi

Hakulomake

Hakulomakkeen löydät TÄÄLTÄ.

Yhteistyötahot

Kaudella 2019-2020 rahastoa tukemassa ovat seuraavat tahot:

 • K-Supermarket Kirkonkylä