NJS koronatiedote 15.6.2021
Nurmijärven Jalkapalloseura ryJulkaistu: 15.06.2021 17.22

NJS koronatiedote 15.6.2021

NJS KORONATIEDOTE 15.6.2021

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) päivitti korona ohjeet 14.6.2021.

Tässä tiedotteessa on kerrottu, kuinka muutokset vaikuttavat Nurmijärven Jalkapalloseuran toimintaan. Määräys on voimassa ajalla 15.6.2021-14.7.2021 ja kumoaa edelliset ohjeet.

Katso AVIn päätös 14.6.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista.

Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta on mahdollista niin sisä- kuin ulkotiloissa . Jos tapahtumassa on yleisöä, koskee heitä seuraavat ohjeet:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on uudessa päätöksessään 14.6.2021 päättänyt, että Keusoten kuntien alueella voidaan nyt järjestää sisätiloissa yli 10 henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Vanhemmat, kannustajat ja yleisö ovat siis tervetulleita seuraamaan sekä sisä- että ulkoharjoituksia sekä otteluja seuraavin edellytyksin. Katsojien/yleisön ja osallistujien oleskelu on järjestettävä kuitenkin sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa riittävän etäälle toisistaan. Eli esimerkiksi yleisölle osoitetaan oma turvallinen paikka katsomoon tai harjoituspaikan ympärillä (huolehdi riittävä etäisyys osallistujiin). Ulkotiloissa noudatetaan edelleen hygieniasuosituksia ja vältetään fyysisiä kontakteja, mutta sisätiloissa suositellaan edelleen lähikontaktien välttämistä ja suositellaan käytettävän maskia aiemman suosituksen mukaisesti.

Aikuisten harrastustoiminta on ollut mahdollista ulkona 17.5. alkaen ja sisällä 15.6. alkaen terveysturvallisuus huomioiden. Keusote suosittaa aikuisten harrastamisen sisätiloissa siten, että terveysturvallisuus on huomioitu ja olevat suositukset täyttyvät.

Kaikkia ikäluokkia koskevat suositukset:

- Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.

- Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

- Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia sisätiloissa, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana erityisesti Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä. (Kiihtymisvaiheessa)

- Tartuntaturvallisuuden kannalta joissakin tilanteissa pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttöä voidaan vielä rajoittaa.

Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.