Julkaistu: 21.11.2021 18.09

Koronatiedote 21.11.2021

NJS KORONATIEDOTE 21.11.2021

Keusote on 18.11.2021 päättänyt toimista tämänhetkisessä koronatilanteessa. Uudet suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset Keusoten sivuilta osoitteesta https://www.keusote.fi/palvelumme/korona/koronasuositukset-ja-rajoitukset/. Alla tarkemmin NJS:n harrastustoimintaa koskevia, toistaiseksi voimassa olevia ohjeita.

Harrastustoiminta

Harrastaminen on mahdollista niin sisä- kuin ulkotiloissa terveysturvallisuudesta huolehtien. Ohjeita terveysturvalliseen harrastamiseen OKM:n sivuilta.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista.

Kaikkia ikäluokkia koskevat ohjeet

- Oireisena ei saa osallistua harjoitus- tai pelitoimintaan.

- Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

- Sisätiloissa harjoittelun on tapahduttava pienryhmissä, siten että henkilöiden lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

- Ulkotiloissa toiminta on suunniteltava siten, että kontaktien määrä on vähäinen ja terveysturvallisuus on huomioitu toiminnan suunnittelussa.

- Hallissa sallitaan vain välttämättömien henkilöiden eli pelaajien, valmentajien, huoltajien, pelinohjaajien/tuomareiden, Palloliiton tarkkailijan, pelinohjaajien tarkkailijan oleskelu. Alle kouluikäiset voidaan saattaa pelitapahtumiin kentälle ja sieltä pois noudattaen terveysviranomaisten ohjeita (maskin käyttö, turvavälit, käsihygienia).

- Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia sisätiloissa, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana erityisesti harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä.

- Tartuntaturvallisuuden kannalta joissakin tilanteissa pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttöä voidaan rajoittaa.

NJS Tapahtumat

- Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet siltä osin, kun niissä on käytössä katsomotiloja, joissa osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja ja istumapaikattomien määrä koko tilaisuudessa on yli 20 henkilöä. Katsomotilalla tarkoitetaan tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta tapahtumaa.

- Hallin tapahtumat toteutetaan toistaiseksi ilman yleisöä. Koronapassin mahdollista käyttöönottoa turnaustapahtumien osalta selvitetään. Lisätietoja ja kysymykset toimisto@njs.fi.

Miten toimitaan altistumistilanteessa?

- Altistuneiden suositellaan jäävän pois joukkue- ja pelitoiminnasta siksi aikaa, kunnes saavat virallisen yhteydenoton ja toimintaohjeen tartuntatautiviranomaiselta (Keusote)

- Seuraa oireita ja hakeudu testiin vähäistenkin oireiden kohdalla

- Palaa harjoituksiin vasta, kun olet saanut siihen tartuntatautiviranomaisen luvan tai negatiivisen koronatestin