Julkaistu: 08.12.2021 18.12

Koronatiedote 8.12.2021

NJS KORONATIEDOTE 8.12.2021

Keusote on 3.12.2021 päättänyt toimista tämänhetkisessä koronatilanteessa. Uudet suositukset ovat voimassa 4.-31.12.2021. Voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset löytyvät Keusoten sivuilta. Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta saa uusista rajoituksista huolimatta edelleen jatkua kaikkialla Suomessa. Palloliiton ohjeet uusien rajoitusten osalta löytyvät täältä https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/ohjei.... Tutustu myös terveysturvallisen harrastamisen ohjeeseen OKM:n sivuilla.

Tässä tiedotteessa kuvattujen toimenpiteiden tarkoitus on vähentää tartuntoja ja varmistaa jalkapallotoiminnan jatkuminen. Toimintaohjeita on noudatettava jokaisen joukkueen osalta.

Kaikkia ikäluokkia koskevat yleiset ohjeet

 • Oireisena ei saa osallistua harjoitus- tai pelitoimintaan.
 • Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia sisätiloissa, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana erityisesti harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä. Maskia tulee käyttää myös tapahtumissa, joissa on käytössä koronapassi.
 • Tartuntaturvallisuuden kannalta joissakin tilanteissa pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttöä voidaan rajoittaa.
 • Erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää turvallisuuteen tullessa ja poistuessa kentältä (käsidesi, etäisyydet).
 • Tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää, esim. varusteet tulee vaihtaa riittävin etäisyyksin.
 • Eri ryhmät on syytä pitää erillään, ja ryhmäkoot mahdollisuuksien mukaan pieninä.
 • NJS joukkueiden tulee toimittaa suunnitelma terveysturvallisuuden noudattamisesta toimisto@njs.fi – osoitteeseen ajalle 4.-31.12.2021.

Tarkemmat ohjeet ulkotiloissa (tekonurmi)

 • Koronapassi on otettava käyttöön, mikäli selkeästi rajatulla alueella ylittyy 50 henkilön raja
 • Ilman koronapassin tarkastusta koko kentän vuorolla voi olla maksimissaan 50 henkilöä.
 • Puolen kentän vuoroilla harjoittelevat joukkueet voivat erottaa kenttäpuoliskot selkeästi toisistaan esimerkiksi tötsillä ja käyttävät vain omaa puoliskoaan. Tuolloin kummallakin kenttäpuoliskolla voi olla maksimissaan 50 henkilöä ilman koronapassin tarkistusta.
 • Harjoitusottelut ovat mahdollisia ilman koronapassia, mikäli yllä olevat määreet täyttyvät. Järjestävän joukkueen on ilmoitettava vastustajalle, sallitaanko yleisön pääsy harjoitusotteluun vai ei. Mikäli yleisöä otetaan, järjestävä joukkue huolehtii koronapassien tarkistuksesta myös yleisön osalta.

Tarkemmat ohjeet sisätiloissa (halli, liikuntasalit)

 • Koronapassi vaaditaan kaikilta yli 16-vuotiailta kaikissa tapahtumissa (harjoitus, ottelu, turnaus, muu tapahtuma). Määräys koskee myös Perhefutikseen osallistuvia vanhempia. Kertatarkistus ei riitä, vaan passi on tarkistettava jokaisessa tapahtumassa. Minkäänlaista rekisteriä koronapassin näyttäneistä ei saa kerätä.
 • Koronapassi ei koske seuraan työsuhteessa olevia (päätoimiset ja osa-aikaiset työntekijät ja sopimusvalmentajat). Koronapassi ei koske myöskään ammattiurheilua (M1 ja N1).
 • Koronapassin tarkistamisesta vastaa joukkue. Vastuuvalmentaja, joka on sopimussuhteessa seuraan tai joukkueen muu turvallisuussuunnitelmassa määritelty yhteyshenkilö vastaa tarkastamisen organisoimisesta ja voi sen tarpeen vaatiessa delegoida muulle joukkueen toimihenkilölle. Koronapassin lukijan voi ladata osoitteesta: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.thl.koronatodistus&hl=fi.
 • Harjoitusotteluita on mahdollista järjestää huolehtien edellä mainituista asioista. Järjestävä joukkue vastaa koronapassin tarkastamisesta molempien joukkueiden osalta. Koronapassi tarkistetaan myös yli 16-vuotiailta pelinohjaajilta ja tuomareilta.
 • Yllä mainitut velvoitteet ovat voimassa heti ja koskevat myös hallin (Nurmijärven Sähkö Areena) ulkopuolisia käyttäjiä!

NJS tapahtumat

 • Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet siltä osin, kun niissä on käytössä katsomotiloja, joissa osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja ja istumapaikattomien määrä koko tilaisuudessa on yli 20 henkilöä. Katsomotilalla tarkoitetaan tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta tapahtumaa.
 • NJS:n omiin hallitapahtumiin otetaan mahdollisuuksien mukaan yleisöä siltä osin, kun heillä on esittää koronapassi. Järjestäjät antavat ennen tapahtumia tarkemmat tiedot osallistujille toimintatavoista. Lisätietoja ja kysymykset toimisto@njs.fi.

NJS toimiston käyttö

 • Toimistoa käyttävien tulee noudattaa yleisiä terveysturvallisuusohjeita (käsihygienia, etäisyydet, maski).
 • Suosittelemme, että toimistolla on kerrallaan maksimissaan 10 henkilöä, jotta lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Miten toimitaan altistumistilanteessa?

 • Altistumisesta on aina ilmoitettava joukkueen edustajalle.
 • Altistuneiden suositellaan jäävän pois joukkue- ja pelitoiminnasta siksi aikaa, kunnes saavat virallisen yhteydenoton ja toimintaohjeen tartuntatautiviranomaiselta (Keusote).
 • Seuraa oireita ja hakeudu testiin vähäistenkin oireiden kohdalla.
 • Harjoituksiin palataan vasta sitten, kun tartuntatautiviranomainen on antanut siihen luvan tai altistunut on saanut negatiivisen koronatestituloksen.


Lisätietoja koronapassista THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset....